HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Lắp đặt đường ống khí trộn, khí CO2, khí Argon

gehaiphong

gehaiphong2

gehaiphong3

gehaiphong5

gehaiphong6

gehaiphong4

ge

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

tran-xuyen-sang-hpro1

DỰ ÁN KHÁC

Tumadu luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Tumadu đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tất cả