HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Lắp  đặt và bảo ôn lạnh cho đường cấp N2 lỏng
tl

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

tran-xuyen-sang-hpro1

DỰ ÁN KHÁC

Tumadu luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Tumadu đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tất cả