HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Scope of work: Clean room – Hoop up
Description: AUTO WELDING & BENDING
Tube quantity: 10.500m (1’’,¾’’,1/2’’,3/8’’,¼’’)
Pipe quantity: 6500m (25A, 50A, 100A, 150A)
Gas line: CDA, N2, Argon

2

1

1

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Tags :

tran-xuyen-sang-hpro1

DỰ ÁN KHÁC

Tumadu luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Tumadu đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tất cả