HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Project name: Hongngoc Hospital
Scope of work: Clean room – gas system
Description: Manifold and piping work
Tube quantity: 150m (D10, D16, D22, Brass)
Gas line: CDA, N2, O2, CO2, N2O

1

Capture

a

1

2

3

20170811_144749

20170811_144749

eedr

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Tags :

tran-xuyen-sang-hpro1

DỰ ÁN KHÁC

Tumadu luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Tumadu đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tất cả